ONLINE LEREN EN TOETSEN MET Q-CAST

Het succes en de groeipotentie van bedrijven en instellingen hangt nauw samen met de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Ieder bedrijf of instelling heeft een ander pakket van leerdoelen en eisen. Dat vraagt om (onderwijs)producten op maat en passend in het huidige systeem van leren. Hierin ligt de kracht van Quivive. Deskundig en gedreven staan wij u graag met raad en daad terzijde. In nauw overleg met uw specialisten of vakmensen ontwikkelen wij nieuw (of hernieuwd) lesmateriaal, zowel digitaal als in hard-copy. Onze eigen krachtige online leeromgeving, Q-Cast, sluit perfect aan bij de onderwijseisen van deze tijd.

Platform voor blended en online leren en toetsen
Q-Cast is een krachtige en veilige digitale leeromgeving en geschikt voor zowel trainingen als voor MBO-opleidingen. Met interactieve bronnen en opdrachten is leren mogelijk vanaf iedere plek en op ieder moment. Bedieningsgemak en optimale toepassingsmogelijkheden zorgen voor een prettig werkbare leeromgeving. Q-Cast is gepersonaliseerd in uw huisstijl en is fully responsive. Dat wil zeggen, gebruikers werken direct online op een vaste computer of op een tablet of smartphone.

“Q-Cast is echt een prettige online leeromgeving; makkelijk te bedienen en optimale toepassingsmogelijkheden” .

Wij hebben ervaring met maatwerk producten in verschillende sectoren, zoals onderwijs (MBO en HBO), horeca, zorg, sport en beveiliging.